Ny samfunnsdel skal angi mål og strategier for utviklingen av Kvinesdalsamfunnet mot 2040.

Kvinesdal kommune inviterer innbyggerne til å arrangere gjestebud ved oppstart av arbeidet med ny samfunnsdel - Kvinesdal 2040. Vi ønsker innbyggernes innspill (synspunkter/tanker/meninger) på deres fremtidsdrømmer for Kvinesdal. Detter er konkretisert gjennom følgende problemstillinger:

  • Hva liker du best med Kvinesdal?
  • Kvinesdal kommune har bestemt at FNs bærekraftsmål skal være en premiss for ny samfunnsdel. Hva betyr FNs bærekraftsmål for deg og ditt liv i Kvinesdal?
  • Hva kan kommunen gjøre for at Kvinesdal skal utvikle seg i den retning du ønsker?
  • Hvem tror du må være med for å realisere mål og drømmer du har for Kvinesdal (hvem bør samarbeide)?

Hvordan du går frem er beskrevet i dokumentet under:

Gjestebud - Kvinesdal 2040

Frist for tilbakemelding 15. juni 2020. 

Er det noe du lurer på vennligst kontakt kommuneplanlegger Nina Nissestad, tlf. 38 35 28 60 eller e-post: nni@kvinesdal.kommune.no