Det har i lang tid vært et behov for bedre mobildekning i disse områdene og jeg er svært glad for at vi nå klarer å realisere dette.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Telenor og grunneiere. Grunneiere og innbyggere i områdene bidrar med dugnadsinnsats for at vi skal kunne realisere prosjektene og det er flott å se engasjementet og innsatsen som blir lagt ned.
Mobilmastene vil få betydning for alle som bor og ferdes i områdene, og ikke minst vil det nå bli dekning langs viktige veistrekninger. Vi har et håp om at prosjektene vil kunne ferdigstilles i løpet av 2021, men det avhenger av at utstyrsleveransene fra leverandørene går som planlagt, opplyser ordfører Per Sverre Kvinlaug.