Næringsareal

Er du interessert i næringsarealer kan du kontakte næringssjef Liv Øyulvstad på tlf. 945 10 218 eller e-post liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no.

Du finner god informasjon om  tilgjengelige næringsareal i Kvinesdal på Agder fylkeskommunes kartløsning, her.

Er du interessert i næringsareal på Opofte i Lister næringspark finner du informasjon her.

Næringslokaler

Er du på jakt etter næringslokaler kan du kontakte næringssjef Liv Øyulvstad på tlf. 945 10 218 eller e-post liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no.

Er du interessert i å leie butikklokale kan du kontakte daglig leder i Handelshuset Kvinesdal SA, Åse G. Versland tlf. 957 21 783 eller e-post post@handelshusetkvinesdal.no

Private grundere har etablert Coverks midt i Kvinesdal sentrum, et kontorfellesskap og en arena for å klekke ut og utvikle nye ideer. Her er det mulig å leie kontorplass, alt fra en dag i uken til lengre perioder - alt avhengig av ditt behov. 

I Filmparken Sørlandet som er lokalisert i Kvinesdal kan du leie filmstudio. Filmparken tilrettelegger for kreativ vekst, service og støtte til din neste filmproduksjon. Du finner mer informasjon her: https://www.filmparkensorlandet.no/