Kvinesdal kommune har for salg en næringstomt på ca 0,8 dekar på Åmodt ved Tyssen næringsområde. Arealet er regulert til forretning med et eldre bolighus som må rives av kjøper. Det pågår fradeling av ca. 65 m2 til veiformål i området. Prisen er kr. 700 pr. m2/eventuelt bud. 

Tomta ligger ved Tyssen næringsområde med et magnfold av butikker. Det er direkte avkjørsel fra Austerdalsvegen.

Tomta må bebygges innen 2 år etter overdragelsen. Kommunen har forkjøpsrett til tomta for samme pris som den ble solgt for dersom krav om bebyggelse ikke innfris, og dersom tomteeier ønsker å selge tomta før den er bebygd.

Næringseiendommen har adresse Austerdalsvegen 11.

Frist 15.03.2021