Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Lister Kompetanse, Østre Agder interkommunalt politisk råd og Setesdal interkommunalt politisk råd.

- Dette er en unik mulighet for de som ønsker en bachelor i Vernepleie, men ikke har mulighet til å studere på Campus i Grimstad, sier Hilde Strømme, daglig leder i Lister Kompetanse. 

Vernepleierutdanningen inneholder både et helsefaglig og et sosialfaglig perspektiv. Studentene vil få en allsidig kompetanse som kvalifiserer til arbeid med alle aldersgrupper innen helse-, omsorg- og velferdstjenester.

Utdanningen foregår på deltid over 4,5 år og er samlings- og nettbasert. I tillegg vil det være krav om 30 uker praksis. Studentene vil få praksisplass i regionen de tilhører. Samlingene vil foregå i Lyngdal. I tillegg vil det kunne bli fellessamlinger for alle regionene ved Campus Kristiansand eller Grimstad.  

Det åpnes for søk 1. februar og søknadsfristen er 15. april. Har du bostedsadresse i en av disse kommunene kan du søke:

 • Farsund 
 • Flekkefjord 
 • Hægebostad 
 • Kvinesdal 
 • Lyngdal 
 • Sirdal 
 • Lindesnes 
 • Sokndal 
 • Lund 
 • Eigersund 
 • Bjerkreim 

Få mer informasjon om studiet på Universitetet i Agder sin nettside.  

Spørsmål kan rettes til studiekoordinator Marianne Hovet Steig. Telefon: 37 23 33 39. E-post: marianne.steig@uia.no