Personen er under behandling og vil bli fulgt opp av kommunehelsetjenesten.

- Kommunens smittesporingsteam er i gang med kartlegging av hvem personen har vært i kontakt med og kaller berørte personer inn til undersøkelse der det er nødvendig. Kommunen har en tuberkulosekontrollplan som følges i disse tilfellene, opplyser ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Det er kun personer som har vært i smitterisiko som blir kontaktet og undersøkt. Aktuelle undersøkelser er blodprøver og røntgen av lungene. I de fleste tilfellene foregår dette på sykehuset.

Tuberkulose er lite smittsomt sammenliknet med mange andre sykdommer, og smitte forutsetter vanligvis tett samvær over tid. Tuberkulosesmitte skjer gjennom luftbåren spredning av tuberkulosebakterien fra en person med lungetuberkulose.

- Erfaringsmessig blir kun halvparten av nærkontaktene smittet og få av dem utvikler sykdom. Kommunens helsetjeneste tar ingen sjanser og undersøker alle som fyller kriteriene for å være nærkontakt, informerer ordfører Per Sverre Kvinlaug.

Man kan lese mer om tuberkulose på FHI sine nettsider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/tuberkulose---faktaark/

Les artikkelen på engelsk her/ information in english.

Les artikkelen på arabisk her/ information in arabic.

Les artikkelen på tigrinja her/information in tigrinja.