Det er kampanje på boligtomter fra perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020. Alle kommunale boligtomter selges med 15% rabatt i denne perioden. Kjøpt tomt må bebygges innen 2 år etter overdragelsen.

Vi har følgende ledige tomter i Lindlandsbakken boligfelt.

TOMTNR

AREAL 

SALGSSUM

 16  1093,4  kr. 180.000

 

 

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen

Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.

Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen

Oppmålingsgebyr: kr. 9.360

Reguleringsbestemmelser Lindlandsbakken

Plankart Lindlandsbakken