Liknes skole skal bygge på omsorg, kunnskap, kreativitet, ansvarslæring og samarbeid i samsvar med grunnskolens formålsparagraf. Gjennom lek og læring skal vi ta vare på hele mennesket i et utfordrende, trygt og spennende skolemiljø.
 
Liknes skole skal være i endring og bli et levende senter i oppvekstmiljøet til våre elever.