Om KvinaVITA

Hos oss får du inspirasjon om teknologiske hjelpemidler for et selvstendig liv hjemme.
Du får se og teste ut ulike trygghets, varsling og velferdsteknologi.
Vi inspirerer og veileder kommuner som ønsker å komme i gang, eller se på løsninger de ikke har integrert per i dag.
Vi kan sette dere i kontakt med aktuelle aktører som distribuere de ulike teknologiene.
Vi kan gi råd, veiledning og tips. 
Alle ansatte, pårørende, innbyggere samt bruker i Kvinesdal kommune og andre kommuner ønskes velkommen til visning for inspirasjon og tips til et enklere og mer selvstendig liv.

Du har et behov - vi en løsning?
- Lengre i eget liv -

Velferd logo
Kvinavita logo

Hva er viktigst for deg?

Velferd

Med implementering av velferdsteknologi i helsetjenesten ønsker vi først å fremst og gi mennesker mulighet til å mestre eget liv og helse. Vi vil bidra til at flere kan bo lengre i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne.

Innovasjon

Velferdsteknologi vil aldri kunne erstatte mennesklig omsorg og fysisk nærhet. Omsorgstjenesten vil både i dag og i fremtida være arbeidsintensive og avhengig av det konkrete møte mellom mennesker. Velferdsteknologi kan imidertid understøtte en ny utvikling og være et eller flere tiltak for å endre disse tjenestenes innretning, med større vekt på selvhjelp, selvstendighet, sosial deltagelse, aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering.

Trygghet

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Teknologi som skaper trygghet hos brukeren, kan også avlaste pårørende for unødvendig bekymering.

Ansvar

Styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi gir

  • valgmuligheter
  • selvstendighet
  • trygghet
  • muligheter