Skatteoppkreverfunksjonens oppgave er ajourhold av kommunens skatteregnskap. Målet er at skatt og arbeidsgiveravgift blir innbetalt og avregnet til rett tid. Funksjonen er interkommunal og omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad og Kvinesdal.
Oppgaven innebærer blant annet innfordring av ubetalte skattekrav samt utbetaling ved skatteavregningene.
Arbeidsgiverkontroll innenfor lønnsområdet er også den kommunale skatteoppkrevers ansvarsområde.

 

Leder: Ingunn Omland

Telefon leder: 90142571

Mobil leder: 38352879

Telefon avdeling: 38357800

Adresse: Nesgata 11

Postnummer: 4480

Poststed: Kvinesdal