Åpningstidene i stemmelokalene er:

Feda skole                            kl. 13.00 – 19.00                 

Øye grendehus                    kl. 13.00 – 19.00                 

Austerdalen skole                kl. 13.00 – 19.00                 

Vesterdalen skole                kl. 13.00 – 19.00                 

Klubbhuset på Kvinlog        kl. 13.00 – 19.00

Rådhuset                              kl. 08.00 – 20.00

Husk legitimasjon og ta gjerne med valgkort.

Du finner mer informasjon om valglokalene på valglokaler.no.