Kommunekomitéen for TV-aksjonen i Kvinesdal har hatt sitt første møte. Vi hadde besøk av fylkesaksjonsleder i Agder, Anita Mørland.
Årets komité består av leder ordfører Per Sverre Kvinlaug, representanter fra Feda IL, Kvinesdal IL, Knaben og Fjotland IL, Handelshuset Kvinesdal, skole, Frivilligsentral, Kirken og rådhuset.
Men vi trenger flere‼️ I første omgang trenger vi lag/foreninger/enkeltpersoner som kan tenke seg å skaffe bøssebærere for et område. Etter sommeren vil det bli mulig for privatpersoner å melde seg som bøssebærer.

 Er du interessert eller har du spørsmål? Ring oss på 38 35 77 00 eller send e-post til post@kvinesdal.kommune.no.

Årets TV-aksjon er den 23.oktober.