Barnehagens hovedmål

Møte barna på en gjensidig respektfull måte

Alle mennesker, OGSÅ BARN, er individer med egne tanker, meninger, følelser og handlinger. De er kompetente små mennesker som både kan og vil, og som ønsker respons  og anerkjennelse på det de gjør.
Samspillet mellom barna og de voksne må derfor bygges på likeverd og gjensidighet. Vi voksne må SE OG FORSTÅ barnas handlinger som både meningsfulle og uttrykksfulle. Det betyr mye for hvert enkelt barn at den voksne vider innlevelse og respekt for det barnet "STÅR FOR".

Slik bygges barns selvbilde og identitet opp!
Slik føler barn trygghet og mestring!