Det kom nye regler for karantenehotell fra 29.03.21. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, les mer om dette her.

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Du finner den digitale innreiseregistreringen her.

Kristiansand kommune, som eneste grensepasseringssted i Agder via Kjevik lufthavn og Kristiansand havn, har ansvar for å etablere karantenehotell og dette er nå operativt. Politiet ivaretar grensekontroll på disse stedene ved ankomsttidspunkter. Reisende vil bli tilvist karantenehotell. Reisende skal ikke foreta booking av karantenehotell.

For reisende til Oslo, er det Ullensaker kommune som ivaretar tilsvarende funksjon.

Unntak fra karantenehotell gjelder kun om du er bosatt eller eier en bolig i Norge, eller at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for et egnet oppholdssted med enerom.