Kristiansand kommune, som eneste grensepasseringssted i Agder via Kjevik lufthavn og Kristiansand havn, har ansvar for å etablere karantenehotell og dette er nå operativt. Politiet ivaretar grensekontroll på disse stedene ved ankomsttidspunkter. Reisende vil bli tilvist karantenehotell. Reisende skal ikke foreta booking av karantenehotell.

For reisende til Oslo, er de Ullensaker kommune som ivaretar tilsvarende funksjon.

Unntak fra karantenehotell gjelder kun om du er bosatt eller eier en bolig i Norge, eller at arbeids- eller oppdragsgiver har sørget for et egnet oppholdssted med enerom.