Både barn og voksne vil sannsynligvis oppnå mange gode fordeler med en mer aktiv hverdag.
Det er mange som ønsker å endre livsstil som på sikt kan bedre livskvaliteten betraktelig. Ved å øke
aktivitetsnivået i din hverdag vil du raskt oppnå økt mestringsfølelse og bedre selvtillit. Du vil i tillegg
oppleve at du får flere sosiale fordeler, og ikke minst en bedre helse!
Dersom du er en av dem med funksjonsnedsettelse som ønsker en mer aktiv hverdag kan du sjekke
om det er aktiviteter i nærheten av deg som frister.
Vi ønsker å informere, inspirere og invitere til en mer aktiv hverdag! Vel møtt.

Dato: Onsdag den 02.02.22 kl. 18.00
Sted: Kultursalen, Kvinesdal kulturhus, Vesterdalsvegen 3, Kvinesdal
Arrangør: Råd for personer med funksjonsnedsettelse Kvinesdal kommune

Program
18.00 Råd for personer med funksjonsnedsettelse ønsker velkommen
18.10. Marianne Hilmarsen Fagkonsulent para og ungdomsidrett i Agder idrettskrets. Paraidrett hva
er det? Hvilke paraidrettstilbud er det i Listerregionen? Spørsmål i plenum
18.40 Kaffepause
18.50 Gordon Crowe om prosjekt "Åpen hall i Kristiansand" Spørsmål i plenum
19.20 Ordet fritt
19.30 Avslutning. Vel hjem

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet kan bli flyttet til et senere tidspunkt hvis smittevernreglene krever det.