Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Kvinesdal planlegger å arrangere et informasjonsmøte om paraidrett - idrett for funksjonshemmede på nyåret.

Vi er derfor interessert i å få innspill fra deg som har funksjonsnedsettelse ,er forelder til barn med funksjonsnedsettelse og lokale klubber og idrettslag som ønsker å få mer informasjon om mulighetene innen paraidretten😀 Hva vil du vite mer om?

Ta direkte kontakt med Marit Londal, londal.marit@gmail.com, telefon 90719185