Å skape normalitet i det unormale for barna våre

Lister barnevern ønsker å gi alle foreldre/foresatte i Lister kommunene noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i. Vær større, sterkere, klokere og gode. Det handler om å skape normalitet i det unormale for barna våre! Du kan lese mer på listersamarbeidet.no

Helsestasjonen

For barn, ungdom og familier som har behov for noen å snakke med er Kvinesdal helsestasjon og skolehelsetjeneste tilgjengelig på tlf. 38357990 mellom kl. 07.30 og 15.00.  Der er det folk som svarer telefonen og som kan sette over til den enkelte helsesykepleier eller familiekonsulent. På denne måten kan barnet/ forelderen koples opp mot den av helsesykepleierne som har ansvar for den aktuelle skolen/ barnehagen. De vil også ha oversikt over om noen er omdisponert til andre oppgaver/ sykt personell, og kunne sette over til andre som kan gi hjelp, dersom den som vanligvis har ansvaret ikke er tilgjengelig.

Hvordan driftes Lister barnevern under Korona (Covid-19) pandemien?

Barn, unge og foreldre skal få hjelp fra barnevernet også under pandemien. Ansatte er tilgjengelig i ordinær arbeidstid på telefon og epost, og møtevirksomhet gjennomføres hovedsakelig over telefon og videokonferanse. Du kan lese mer her.