Du kan lese mer om dette her: https://www.nav.no/arbeid/no/permittert/

Vi oppfordrer deg til å fylle ut skjema på www.nav.no