• Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
  • Vaksineringen bør gjennomføres før slutten av april.

Vaksineringen skjer på Kvinesdal legesenter, tlf. 38 35 70 80.  De som ønsker oppfriskingsdose kan møte opp på legesenteret for Drop-in vaksinering mellom 14.30-15.00 hver dag, eller de kan få vaksine når de har time hos legen.  Sykehjemsbeboere får vaksine der de bor.