Kommunen tar utbruddet av korona på høyeste alvor og iverksetter følgende tiltak:

  • Kvinabadet stenges for all aktivitet inntil videre.
  • Kino og kulturarrangement i kulturhuset er innstilt inntil videre
  • Klubben «Innertier» er stengt for aktivitet inntil videre
  • Kvinesdalshallen stenges inntil videre for all aktivitet
  • Alle skolebygg holdes stengt etter skoletid
  • Aktiviteter i Frivilligsentralen og aktivitetssenteret innstilles inntil videre


Lag, organisasjoner og bedrifter bes gjøre en grundig vurdering av om det er nødvendig å samles, selv om det er under 500 som skal delta.
Kommunelegen påpeker at arrangement der gamle og unge møtes er en høyrisiko.
På bakgrunn av dette oppfordrer vi til å ikke gjennomføre arrangement som ikke er strengt tatt nødvendig. Kommunen viser til folkehelseinstituttets anbefalinger (fhi.no).

Det skal ikke utføres tjenestereiser utenlands for kommunalt ansatte, inntil videre.
Tjenestereiser innenlands avtales nærmere med overordnet leder.

Planlagte kommunestyremøter avlyses inntil videre.

Kriseledelsen vil jevnlig ha møter fremover for å følge situasjonen tett.
Vi ber befolkningen følge folkehelseinstituttets sine anbefalinger nøye.

Kommunen vil kontinuerlig legge ut informasjon på hjemmesiden: www.kvinesdal.kommune.no og kommunes sosiale mediekanaler.