Kvinesdal kommune følger råd fra det nasjonale Folkehelseinstituttet som har kontinuerlig kontakt med det internasjonale helsenettverket. Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett med faglige fora og varslingssystemer. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina som ikke er strengt nødvendige.

Se Folkehelseinsituttets nettsider dersom du vil ha mer fakta om coronaviruset.