Vi planlegger normal drift fremover, men med noen viktige endringer. Alle med luftveissymptomer må ringe legesenteret først for å få snakke med lege. De som legen finner skal ha time vil få dette etter klokken 14.00, hvor avtalt sted kan være enten på legesenteret, ute på parkeringsplassen eller i hjemmet til pasienten.

Vi gjør endringer på venteværelset slik at det blir god avstand mellom pasientene som venter på vanlig time.

Noen av legene vil fra og med 16.03 kunne tilby videokonsultasjoner.

Dette er en utfordrende tid for alle. Alt helsepersonell ved legesenteret vil gjøre sitt ytterste for at befolkningen skal få riktig og trygg helsehjelp fremover.

 

Husk at alle med luftveisinfeksjoner MÅ ringe først! Ta kontakt på 38 35 70 80 / 116 117