I utgangspunktet hentes avfall i tråd med tømmekalenderen, men abonnentene må være forberedt på endringer. Det er avtalt følgende hvis bemanningen reduseres pga. sykemeldinger, karantene eller andre årsaker:

  • Innhenting av matavfall og restavfall prioriteres før plast og papir
  • Innhenting i tettbygde områder prioriteres

Det vil bli gitt informasjon til abonnentene på IRS’ hjemmeside, Facebookside og gjennom SMS-varsling hvis det blir endringer i tømmefrekvens og -dag.

Det kan bli innhenting av avfall til andre tidspunkt enn det som er vanlig.

Inntil videre vil gjenvinningsstasjonene holdes åpne som angitt på hjemmesiden, men det kan bli endringer på kort varsel.

Med vennlig hilsen

IRS Miljø IKS

Steinar Ness
Daglig leder