Informasjonskampanje i uke 45

I uke 45 (7. - 11. november) vil Agder fylkeskommune og kommunene i Agder ha et spesielt fokus på viltpåkjørsler. Kort fortalt vil vi dele ut såkalte «viltbånd» en rekke steder i hver kommune hvor innbyggerne er innom med bil. I Kvinesdal får du viltbånd på rådhuset, på bilverkstedene og på Cirkle K i Nesgata.

 

Viltbåndet bør være fast inventar i alle biler. Det brukes ved en viltpåkjørsel til å merke av stedet hvor påkjørselen skjedde, slik at stedet blir enklere å finne igjen for de som har ansvar for oppfølging etter en viltulykke.

På viltbåndet er det tydelig beskrevet hva en skal gjøre i en slik situasjon. Her kan en også finne enkle nyttige fakta om atferden til hjortevilt og hva en kan gjøre for å redusere risiko for påkjørsler.

Ved viltpåkjørsel

 • Du må vurdere egen risiko. Har viltulykken skjedd på 4-felts høyhastighetsvei, skal du ikke gå ut av bilen for å sikre området, men ringe 02800 umiddelbart. (Får du ikke svar, ring 112).
 • Sikre skadested
  • Plasser bilen slik at den er godt synlig og skjermer skadested.
  • Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  • Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
 • Ring politiet på 02800 (eventuelt 112). Politiet varsler de lokalt viltansvarlige.
 • Bruk merkebåndet til å markere påkjørselstedet tydelig – eller der hvor dyret forlot veien.
 • Diriger trafikken om nødvendig.
 • Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ansvar

 • Du plikter å varsle om påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd. Ring politiet på 02800 (eventuelt 112).
 • Du risikerer avkorting av forsikringserstatningen og bonustap om ulykken ikke rapporteres og registreres.
 • Skadde dyr lider. Din varsling er viktig for at dyret blir funnet så raskt som mulig.
 • Avliv aldri et større dyr. Den avgjørelsen skal tas av fallviltansvarlige eller politiet.

Ivareta trafikksikkerheten til fallviltmannskapene

De gjør en stor innsats med å avlive skadet vilt og fjerne døde dyr fra veibanen. VIS HENSYN! Hold god avstand og kjør rolig forbi.