Kommunen har plikt til å lage mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Forslag til nye mål ligger nederst på denne siden. Her finner du også de gamle målene og Agder fylkeskommune sine mål slik at du har noe å sammenligne med. Du finner også saken som ble behandlet i viltnemnda og som inneholder mye bakgrunnsstoff.

Innspill sendes til post@kvinesdal.kommune.no eller til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4580 Kvinesdal.

Høringsfristen er 1. oktober 2021

Forslag til nye mål for hjortviltforvaltninga
Målene slik de er idag
Regionale mål - Vest-Agder fylkeskommune
Utskrift av saken som ble behandlet i viltnemda