Agder Energi Nett har meldt at det skal bygges en ny 132 kV kraftledning mellom Vallemoen og Kvinesdal transformatorstasjoner. Ledningen er ca. 36 km lang, og skal erstatte dagens 110 kV ledning mellom Vallemoen og Øye. Meldingen med forslag til utredningsprogram er tilgjengelig på NVEs internettsider https://www.nve.no/7583/A.

Gjennom høringen ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før Agder Energi lager konsesjonssøknaden. Alle som har meninger om hva som bør utredes, kan sende uttalelse via denne nettsida: https://www.nve.no/7583/A. Dere kan også sende uttalelse som e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse 202111929» i emnefeltet) eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO.

Høringsfristen er satt til 1. desember 2021.

NVE holder et offentlig infomøte tirsdag 26. oktober kl. 19.00. Møtet finner sted i Lyngdal kulturhus.

Høring av melding om ny 132 kV ledning Kvinesdal – Vallemoen

Meldingskart vedlegg 1

Meldingskart vedlegg 2