Hjelp og assistanse i valglokalet

Når kommunene velger ut valglokaler, skal de ivareta tilgjengelighet til og i valglokalet. Dette innebærer at det skal være enkelt for alle velgergrupper å komme seg inn i lokalet uten å møte på hindringer. Det skal også være mulig for alle velgergrupper å komme seg enkelt rundt i valglokalene uten å møte på hindringer. Dette betyr at kommunene må sørge for at det er god plass i og rundt valglokalene. Videre så skal kommunene sørge for at valglokalene er godt skiltet og belyst, slik at alle velgere enkelt kan navigere seg inne i lokalet.

Veiledning

Når du kommer for å avgi din stemme, vil du bli møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Alle valglokaler skal ha valgmedarbeidere som kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. Valgmedarbeideren kan vise deg rundt i valglokalet, og forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier og lister som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du har behov for assistanse for å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Eksempelvis så kan valgmedarbeideren lese opp alle partinavnene for deg, og så gjennomfører du resten av stemmegivningen selv. Vedkommende kan også bistå deg med å foreta rettelser på stemmesedlene, eller annet du har behov for.

Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Velgere som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. En stemmemottaker avgjør om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp, og hjelperen har taushetsplikt.

Punktskrift

Dersom du har nedsatt syn eller er blind, finnes det avkryssingsstemmesedler med veiledere i punktskrift. Avkryssingsstemmesedlene inneholder alle registrerte politiske partier, og du setter et kryss ved det partiet du ønsker å stemme på. Dersom du ønsker å stemme på en lokal liste/parti som ikke står på oversikten, er det et eget felt hvor dette kan skrives på stemmeseddelen.

Stemme på institusjon

Kommunene er pålagt å avholde forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner, og oppfordres til å gjøre det på andre institusjoner også.

Hvem kan avgi sin stemme på institusjoner og når foregår dette?

Forhåndsstemmegivning på institusjoner avholdes slik at beboere på disse stedene skal få mulighet til å avgi sin stemme dersom det er vanskelig å komme seg til ordinære forhåndsstemme- eller valglokaler. Når forhåndsstemmegivningen avholdes er denne imidlertid åpen for alle. Det innebærer at både beboere, ansatte og pårørende kan avgi sin stemme.

Kommunene bestemmer selv når de skal avholde forhåndsstemmegivning på institusjoner. Ta derfor kontakt med din kommune for å få vite nøyaktig tidspunkt.

Veiledning

Når du skal avgi din stemme, vil du bli møtt av en valgmedarbeider som forklarer hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Assistanse og hjelp i valgavlukket

Valgmedarbeiderne kan bistå med den assistansen du måtte ha behov for. En valgmedarbeider kan forklare deg rutinen for å avgi din stemme. Medarbeideren kan også vise deg inn i valgavlukket og gi deg veiledning i hvilke partier som stiller til valg, og hvor stemmesedlene til disse ligger.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren også hjelpe deg med dette. Det er opp til deg hva du trenger assistanse til. Kanskje trenger du assistanse under hele stemmegivningen eller kanskje holder det at valgmedarbeideren leser opp alle partinavnene for deg? Valgmedarbeideren har taushetsplikt dersom vedkommende skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.

Legitimasjon

Dersom du bor på institusjonen hvor forhåndsstemmingen holdes, og ikke har legitimasjon, kan en ansatt gå god for at du er den du sier at du er. I slike tilfeller må den ansatte legitimere seg. Det er ikke anledning for andre velgere å gå god for din identitet.

Andre velgere som vil stemme på institusjonen må ha med legitimasjon.

Stemmegivning på oppsatt forhåndsstemmested

Når kommunen avholder forhåndsstemmegivning på institusjoner, vil de rigge opp et forhåndsstemmelokale. Dette vil enten foregå i et eget rom, eller i fellesområder hvor det er plass til dette. Rutinen vil være lik som hvis du gikk i et forhåndsstemme- eller valglokale for å stemme:

 • En valgmedarbeider vil gi deg informasjon om hvordan du skal stemme
 • Du går inn i valgavlukket, velger stemmeseddel for det partiet du ønsker å stemme på, og foretar eventuelle rettelser på seddelen
 • Du går bort til et bord med to valgmedarbeidere. De sjekker legitimasjon, eller eventuelt legitimasjon til en ansatt på vegne av deg, og stempler stemmeseddelen
 • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme

Stemmegivning på rommet til velgeren

Hvis du ikke har mulighet til å komme deg til det rommet hvor forhåndsstemmegivningen foregår, kan også valgmedarbeiderne komme til rommet der du oppholder deg. Da vil de tilrettelegge for at du kan avgi din stemme der du er.

Dette foregår slik:

 • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen
 • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen
 • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, eller eventuelt legitimasjon til en ansatt på vegne av deg, og stempler stemmeseddelen
 • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme

Stemme hjemme

Velgere som har behov, kan be kommunen om å få stemme hjemmefra. Valgmedarbeidere fra kommunen vil da komme hjem til deg med nødvendig utstyr, slik at du kan avgi din stemme der du er.

I valgloven står det at velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme seg til et valglokale, kan søke til kommunen om å stemme hjemme. Når man tar kontakt med kommunen for å stemme hjemme, må man derfor oppgi grunn til at man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra.

Hvordan søker man om å få stemme hjemme?

I valgloven står det at man må søke til kommunen om å få avgi sin stemme hjemme. Det er imidlertid ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Når må jeg søke om å stemme hjemme?

Kommunen setter selv frist for når man må søke om å stemme hjemme. Denne fristen er 07.09.23 i Kvinesdal.

Veiledning

Når du skal avgi din stemme, vil valgmedarbeideren forklare hvordan dette foregår. Valgmedarbeideren kan også besvare eventuelle spørsmål du måtte ha, eller sørge for å finne svar på spørsmålene dine.

Slik foregår stemmegivning hjemme

Å avgi sin stemme hjemme foregår nesten på samme måte som i et valglokale:

 • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen
 • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen
 • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen
 • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme. Valget er hemmelig, og du beholder selv stemmesedlene du ikke benyttet.

Behov for assistanse og hjelp

Valgmedarbeiderne kan forklare deg rutinen for å få avgitt stemme og bistå med den assistansen du måtte ha behov for.

Hvis du trenger assistanse til å gjennomføre stemmegivningen, kan valgmedarbeideren eller en person du velger selv hjelpe deg med dette.
Både valgmedarbeider og selvvalgt hjelper har taushetsplikt dersom de skulle få innsikt i hva og hvem du ønsker å stemme på.