Vi ønsker å få en oversikt over hvem vi kan kontakte og innkalle hvis det blir behov for ekstramannskap.

Har du helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring og er villig til å bidra, kan du registrere deg på skjemaet under.

Kartlegging av tilgjengelig helsepersonell i Kvinesdal kommune.