En lekdommer er en ikke-juridisk-utdannet person som sammen med fagdommer tar avgjørelser. Kvinesdal kommune ønsker å høre fra deg som har forslag på kandidater, eller som selv ønsker å være meddommer.

Flere opplysninger finner du på www.domstol.no eller www.meddommer.no. Her finner du blant annet opplysninger om hvilke vilkår som stilles for å kunne bli valgt.
Du kan også ta kontakt med Sissel Pedersen – spe@kvinesdal.kommune.no.

Forslag på kandidater sendes skriftlig til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal innen 31. mars 2020 – post@kvinesdal.kommune.no.
Forslagene må ha opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, stilling og yrke.