Fristen for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2023 var 31. mars. De godkjente listeforslagene legges nå ut til gjennomsyn iht. valglovens § 6-7.

Følgende valglister er godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Industri- og Næringspartiet
  • Kristelig Folkeparti
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Senterpartiet
  • Venstre

De godkjente valglistene finner du her: Godkjente valglister.

Valgstyret i Kvinesdal