Fysioterapauten tilbyr

  • Undersøkelse og vurdering
  • Oppstart med relevante tiltak.
  • Hjelp til valg av bevegelses- og treningshjelpemidler, søknad og tilpasning.
  • Råd og veiledning 

Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

  • Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi, kan få hjelp enten fra kommunens egne terapeuter eller private institutt med kommunal avtale.
  • Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.

Hvordan?

  • Fysioterapeutene behandler barna hver for seg, eller i gruppe.
  • Behandling kan gis hos fysioterapeuten, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet.
  • Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler

Kommunale fysioterapeuter

Kommunefysioterapeutene har som primæroppgave å fange opp de behov som ikke kan løses ved vanlig instituttbehandling. Dette gjelder barn (0-18 år) på helsestasjon, barnehage og skole, og brukere på Kvinesdal bo og rehabilitering. Kommunefysioterapien tilbyr også hjelp til rehabilitering av hjemmeboende som ikke har mulighet til å komme seg til institutt. 

Fysioterapeut for voksne: 417 08 019 / 917 94 876
Fysioterapeut for barn: 903 62 944

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Marit Vindheim. Kvinesdal Fysikalske Institutt på Åmot tlf: 38 35 01 29
Arvid Egeland. Liknes Fysioterapi på Åmot tlf. 38 35 03 90
Ellen Merete Dunseth i Refstie, Feda tlf: 38 35 24 71
Christan Houge-Thiis. Agder Fysioterapi AS, Fjotland omsorgssenter tlf: 992 82 132