Kvinesdal er valgt som en av åtte pilotkommuner i 2021 for uttesting av fritidskort for barn- og unge fra høsten 2021.

Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for alle barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater.

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge (fra 6 til 18 år) i kommunen. Gjennom ordningen får barn og unge i Kvinesdal kr. 3.000,- i året som de kan bruke på fritidsaktiviteter.

Ordningen skal ses i sammenheng med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

 -Dette vil bety mye for veldig mange barn- og ungdom i kommunen. Jeg ser frem til at ordningen trer i kraft i løpet av neste år, forteller en fornøyd ordfører Per Sverre Kvinlaug.