Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden?

I Kvinesdal kan man forhåndsstemme på Kvinesdal rådhus, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.
Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september.

Åpningstidene for fohåndsstemming i Kvinesdal:

Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00.

Lørdag 14.08.21 fra kl. 10.00 – 14.00.
Lørdag 21.08.21 fra kl. 10.00 – 14.00.
Lørdag 28.08.21 fra kl. 10.00 – 14.00.
Lørdag 04.09.21 fra kl. 10.00 – 14.00.

Siste uken før valget, 06.09.21 – 10.09.21 fra kl. 08.00 – 19.00.

Du kan også søke opp forhåndsstemmelokaler i andre kommuner på valglokaler.no.

Vi har også forhåndsstemming på institusjon disse dagene:

Fjotlandsheimen: Mandag 06.09 kl. 10.30 – 11.30

Vollan: Mandag 06.09 kl. 13.00 – 14.00

Kvinesdal omsorgssenter: Tirsdag 07.09 kl. 10.00 – 12.00

Fedaheimen: Tirsdag 07.09 kl. 13.00 – 14.00

Husk smittevern

Det er viktig at du følger gjeldende smittevernregler og råd. Hold deg hjemme hvis du er syk. Hold avstand og ha god håndhygiene når du skal stemme.

 

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Velgeren må selv sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer frem til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Skal du stemme fra utlandet eller på Svalbard?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard  og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet.