Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden?

I Kvinesdal kan man forhåndsstemme på Kvinesdal rådhus, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.
Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september.

Åpningstidene for forhåndsstemming i Kvinesdal:

Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00.

Lørdag 19.08.23 fra kl. 10.00 – 14.00.
Lørdag 26.08.23 fra kl. 10.00 – 14.00.
Lørdag 02.09.23 fra kl. 10.00 – 14.00.

Siste uken før valget, 04.09.23 – 08.09.23 fra kl. 08.00 – 19.00.

Du kan også søke opp forhåndsstemmelokaler i andre kommuner på valglokaler.no.

Vi har også forhåndsstemming på institusjon følgende dager:

Mandag 4. september:

Fjotland omsorgssenter kl. 10.00 - 11.00.
DPS Lister kl. 12.30 - 13.30.

Tirsdag 5. september:

Feda omsorgssenter kl. 10.00 - 11.00.
Kvinesdal omsorgssenter kl. 12.00 - 14.00.

Ambulerende stemmegivning/ stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemming, kan avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 38 35 77 00 eller e-post: post@kvinesdal.kommune.no.
Fristen for å søke om ambulerende stemmegivning er torsdag 07.09. kl. 15.00.

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Velgeren må selv sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer frem til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen.

Skal du stemme fra utlandet eller på Svalbard?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet.