Hvor kan jeg stemme, og hva er åpningstiden?

I Kvinesdal kan man forhåndsstemme på Kvinesdal rådhus, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal. 

Åpningstidene for fohåndsstemming i Kvinesdal:

Fra 10. august til og med 10. september er det åpnet alle hverdager fra kl. 10.00 - 14.00.

I tillegg har vi utvidet åpningstid på følgende datoer:

  • Lørdag 14. august kl. 10:00- 14:00
  • Lørdag 21. august kl. 10:00- 14:00
  • Lørdag 28. august kl. 10:00- 14:00
  • Lørdag 4. september kl. 10:00- 14:00
  • Mandag 6. september kl. 15.00 - 19.00
  • Tirsdag 7. september kl. 15.00 - 19.00
  • Onsdag 8. september kl. 15.00 - 19.00
  • Torsdag 9. september kl. 15.00 - 19.00
  • Fredag 10. september kl. 15.00 - 19.00

Du kan også søke opp forhåndsstemmelokaler i andre kommuner på valglokaler.no.

 

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Skal du stemme fra utlandet eller på Svalbard?

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard  og Jan Mayen er omfattet av de samme reglene som utenriksstemmegivning.

Her finner du informasjon om å stemme fra utlandet.