Hva kan vi bidra med?

Samarbeid om løsninger på både små og litt mer vanskelige forhold.
Støtte foreldre/voksne i deres rolle.
Fokus på ressurser hos foreldre/voksne og barn.
Nye måter å møte hverandre på i familien.

Hvordan jobber vi?

Vi arbeider ut fra tanken om at foreldrene er de viktigste personer i barnas liv. Foreldrene er spesialister på barna sine og ønsker det beste for dem.
Vi arbeider ut fra tanken om at alle kan stimuleres til nye erfaringer.
Har fokus på alternative løsninger fremfor problem og feil.
Har fokus på å møte familier med respekt og som en likeverdig part i samarbeidet.

Aktuelle tiltak

Samtaler alene med barn, ungdom, foreldre, eller med hele familien samlet.
Grupper for aktuell tema/problematikk.. Hjemmebesøk. Råd og veiledning for foreldre. Videobasert samspillsveiledning til sped- og småbarnsforeldre. 
Samarbeid med andre. Tverrfaglige samarbeid. 
Hjelpetiltak etter henvisning fra barneverntjenesten. KommuneBUP.