Kvinesdal kommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd vedtatt endring av Områderegulering for Liknes, felt B2, Gullestadvegen 9. 

Vedtaket og reviderte plandokumenter kan leses her:

Vedtak
Reguleringsbestemmelser
Planbeksrivelse
Plankart
Utsnutt av plankart ved endringen