Kvinesdal kommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd vedtatt endring av Områderegulering for Liknes, kollektivanlegg Lunden.

Vedtaket og reviderte plandokumenter kan leses her:

Vedtak
Planbeskrivelse
Plankart
Illustrasjon av endringen