Kriterier for at naboen slipper å søke byggetillatelse og dermed også varsle deg

  • garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
  • det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen
  • det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til andre bygninger på samme tomt
  • garasjen kan ha maksimal mønehøyde på 4,0 meter
  • garasjen kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter
  • den kan bare ha én etasje, og den kan ikke ha kjeller

Andre bygninger som naboen kan sette opp uten å byggesøknad og uten å varsle deg

  • bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, carport, vedbod eller dukkehus
  • bygning som kan også brukes til hobbyverksted, atelier, lysthus eller øvingslokale.

Dette må naboen varsle om

Naboen må også varsle deg hvis han setter opp en bygning beregnet på overnatting, som for eksempel et anneks eller en hytte. Det samme gjelder hvis naboen setter opp en bygning som inneholder kjøkken, stue, soverom eller våtrom. Har naboen satt i gang bygging av noe av dette, skal han også ha søkt kommunen om byggetillatelse.

Dette gjør du hvis naboen burde ha varslet deg

Hvis byggets størrelse og plassering gjør at det kreves byggetillatelse fra kommunen, skal du bli varslet først. Har du ikke fått nabovarsel, start med å fortelle naboen at han kanskje har vært litt for rask på avtrekkeren. Da får han mulighet til å rette opp feilen.

Hjelper ikke det, kan du gi beskjed til kommunen. Det er best hvis du gjør det skriftlig, og gjerne med en kopi til naboen.

Du kan gi beskjeden anonymt, men vær klar over at naboen din vil få se det du sender inn, og at dokumentet blir registrert i kommunens postliste.