Brøyteavgift for private veger sesong 2021/2022 er kr 3 150,‐ ink. mva.

Eksisterende brøyteavtaler videreføres automatisk fra sesong til sesong.

Har du eksisterende brøyteavtale trenger du ikke å søke på nytt.

Brøyting av private veger utføres etter følgende regler;

  1. Brøyting av kommunale veger prioriteres før private veger jf. brøytereglementet sak K-25/98.
  2. Veger hvor det kjøres skolebarn prioriteres.
  3. Ved normale nedbørsmengder skal gang‐/sykkelstier være brøytet før kl. 08.00.
  4. Dersom det ikke er satt opp brøytestikker, blir vegen ikke brøytet. Dette gjelder også de som har fått innvilget brøyting tidligere.
  5. Den til enhver tid gjeldende brøyteavgift skal være innbetalt til kommunen til fastsatt tid.
  6. Alle oppsittere langs vegen skal betale brøyteavgift. Dersom en oppsitter unnlater å betale opphører brøytingen umiddelbart.

Søknadsskjema finner du her.


Frist for å søke er 17. Oktober 2021. Søknader innsendt etter fristen behandles ikke.

Frist for oppsigelse for brøyting av private veger vinteren 2021/2022 er 17. Oktober 2021.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Teknisk leder veg, Tor Steinar Gjemlestad, tlf. 909 36 541.