I 2020 går TV-aksjonen 18. oktober til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Vi arrangerer oppstartsmøte torsdag 28.5 kl 13:00. Dette blir mest sannsynlig et digitalt møte. Ta kontakt med Janne Hersvik om du ønsker å delta; janne.hersvik@kvinesdal.kommune.no