Det innføres en rett til egen barnekoordinator. Det vil gjøre det lettere for familier som venter eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

Barnekoordinatoren skal blant annet sørge for å koordinere tjenestetilbudene og passe på at kommunen tar ansvaret for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet.

https://www.aftenposten.no/norge/i/g65ekq/fra-mandag-faar-kommunene-plikt-til-aa-sikre-et-bedre-samarbeide-rundt-barn-og-det-innfoeres-noe-helt-nytt-barnekoordinator

Rådet følger spent med på saken.