Åpningstider

Åpningstidene for barnehagene er fra kl. 07.00 til 15.30.
Det vil ikke bli servert frokost.
Det vil bli servert lunch (ferdig påsmurt), samt frukt til fruktmåltidet.

Veileder om smittevern i barnehage

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern i barnehagene.

Les veilederen her

Informasjon til foreldre

Det er også utarbeidet informasjon til foreldre. Denne foreligger på flere språk.

Les informasjon fra utdanningsdirektoratet her

Informasjonsfilm til barn og voksne

Utdanningsdirektoratet har lagd 2 infromasjonsfilmer, en beregnet for barn og en for voksne.

Se informasjonsfilmene her