Hva stenges?

For å stoppe spredning av Korona smitten og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet Helsedirektoratet vedtak om stenging av :

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner.

Barnehagene og skolene vil foreløpig være stengt frem til 13. april. 

Barnehage- og skoletilbud med SFO til foresatte i samfunnskritiske funksjoner

Barnehager, barneskoler (1. – 10. trinn) og SFO i Kvinesdal kommune vil ha et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn og elever med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Barn og elever som trenger dette tilbudet skal møte opp i barnehagen eller skolen de tilhører til vanlig tid fra og med fredag 13. mars.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø 
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester 
 • Apotekene