Det finnes flere digitale verktøy for å støtte deg som vil endre levevaner og mestre helseutfordringer som kan være nyttige.

 

Her finnes blant annet informasjon om kosthold og måltidsrytme:

Mange føler ubehag og synes det er vanskelig å konsentrere seg når det går mer enn tre–fire timer mellom hvert måltid. Da kan det være lurt å spise regelmessige måltider inkludert frokost. Jevne måltider gir bedre fordøyelse, og vi unngår slapphet og for store svingninger i blodsukkeret.

Du må finne den måltidsrytmen som passer for deg, enten det er tre hovedmåltider med ett–to mellommåltider eller fire hovedmåltider med et lite mellommåltid.

Her er en illustrasjon som viser sammenhengen mellom kosthold og blodsukkernivå.

blodsukkerkurven

Se mer på https://helsenorge.no/baredu

 

Frisklivssentralen i Kvinesdal gir også hjelp til livsstilsendring

Vil du ha hjelp til bedre kosthold, bedre form eller snus- og røykeslutt, kan frisklivssentralen være noe for deg.

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Veiledning og oppfølging foregår både individuelt og i grupper. Frisklivssentralen er en helsetjeneste, og de som jobber der er helsepersonell.

Frisklivssentralen gir hjelp til å:

  • bli mer fysisk aktiv
  • få et sunnere kosthold
  • slutte å snuse eller røyke

Målgruppen er dem med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Fastlegen, annet helsepersonell eller Nav kan gi deg en henvisning, eller du kan selv ta kontakt.

Over halvparten av kommunene i Norge har en frisklivssentral. oversikt over frisklivssent​raler​

 

Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen gir deg bla. hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper og aktiviteter. Frisklivsaktivitetene i Kvinesdal foregår både inne i sal og i terapibasseng, og er gruppebaserte. Det gjøres individuelle tilpasninger ved behov. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges.

Frisklivssentralen hjelper deg også til å finne andre aktiviteter som passer for deg.

Se også Aktivitetsdagboken – for deg som vil bli i bedre form som kan være nyttig å bruke.

 

Tobakk

Frisklivssentralen gir hjelp til snus- og røykeslutt gjennom individuell veiledning.

Det finnes ingen fasit for hvordan du lettest slutter å røyke eller snuse. De som får hjelp til å slutte, lykkes oftere enn de som prøver på egen hånd.

 

​​Snakk også gjerne med fastlegen din dersom du ønsker å slutte å snuse eller røyke. Fastlegen kan:

  • gi råd om hvilken type hjelp som passer for deg og din helse
  • gi informasjon om legemidler for snus- og røykeslutt
  • måle blodtrykk eller ta pusteprøve før og etter røykeslutt
  • sammen med deg finne ut hva du vinner på å slutte

 

Frisklivssentralen i Kvinesdal kan kontaktes på tlf. 954 57 228, og er åpen etter avtale.

Adresse: Elvevegen 20 a (Meierigården, samme inngang som Frivilligsentralen).