I fjor inngikk Kvinesdal kommune og Telenor samarbeidsavtale for å bedre mobildekningen i Kvinesdal og det ble planlagt utbygging av nye basestasjoner. Det er nå ferdigstilt tre basestasjoner, på Ulland, Nordhelle og Eftestøl.

Med på markeringen var representanter fra Kvinesdal kommune, Telenor og innbyggere i områdene som har fått dekning. På Ulland var også Farsund kommune med på markeringen.

- Det har i lang tid vært behov for bedre mobildekning i disse områdene. Da det ikke har vært kommersielt for operatører å bygge ut disse områdene, har vi lagt ned mye arbeid i å finne løsninger. Jeg er svært glad for at vi nå har klart å realisere dette. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Telenor og grunneiere. Grunneiere og innbyggere i områdene har bidratt med dugnadsinnsats. Jeg vil rette en stor takk til alle parter som har vært involvert i prosjektet, ikke minst til grunneiere som har bistått med areal, og dugnadsarbeidere som har utført skogrydding. Mobilmastene vil få betydning for alle som bor og ferdes i områdene, og det vil nå bli dekning langs viktige veistrekninger, sier ordfører Per Sverre Kvinlaug.