Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

phoca thumb m Penger-Tegning-fra-Office-com  Kommunale avgifter  Vedtatt av Kommunestyret, sak 99/16, 14.12.2016. Se også Ulike prislister

Opphavsrett

Opphavsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Opphavsrett, Emneord

introduksjon

Opphavsrett (eller copyright) er retten til litterære og kunstneriske åndsverk, for eksempel et musikkstykke, en bok, et maleri, brukskunst eller en film.

Opphavsrett til et åndsverk får du automatisk i det verket skapes. Hvis en oppfinnelse, et design eller et varemerke har preg av noe nytt og originalt eller er et resultat av et skapende innsats, er det automatisk vernet etter åndsverksloven. Hvis du vil ha en definert enerett til å utnytte oppfinnelsen din, designet eller varemerket ditt, bør du søke om patent, design eller varemerke hos Patentstyret.