Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

phoca thumb m Penger-Tegning-fra-Office-com  Kommunale avgifter  Vedtatt av Kommunestyret, sak 99/16, 14.12.2016. Se også Ulike prislister

Idrett

Doping

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Idrett, Emneord

introduksjonBruk av stoff som kan påvirke prestasjonsevnen til kroppen.

 

 

Fritidsutstyr

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Friluftsliv, Fritid, Idrett, Emneord

introduksjonUtstyr brukt i fritidsaktiviteter, t.d. ski, fiskeutstyr og liknende.

Idrettsanlegg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Idrett, Emneord

introduksjonAnlegg som er tilrettelagt for idrettsaktiviteter.

 

Idrettsarrangement

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Idrett, Emneord

introduksjonIdrettskonkurranser, turneringer, fotballkamper, osv.

Idrettslag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 26.06.12 Tema Idrett, Emneord

introduksjonForening for organisering av idrett.