Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Status i «Vegadresseprosjektet» pr. 16.11.17

Publisert . Sist endret . i kategorien Trafikk og samferdsel nyheter

Gateskilt OfficeKvinesdal kommune har en dekning på ca. 46 % vegadresser.

Nye vegnavn for hele kommunen er politisk vedtatt, men ikke alle navnene er endelig avgjort. Det mangler en avgjørelse fra Kartverket/Språkrådet på Opofte og Basgård før disse kan til politisk behandling. Når disse kommer tilbake, vil de bli behandlet samtidig med de siste som er kommet fra kartverket, og som ikke har vært til politisk behandling enda(Rebbåsen, Hidreskog, Fladevann, Toddemonen, Timli, Selandsmonen, Egenes, Stegemoen, Røynestad, Borhommen, Øvre Omland og Nedre Omland, Åmland). I tillegg er det reist navnesak på navnene Austerdalen og Sandvatn, men disse har ikke Kartverket behandlet enda.

Omtrent 400 vegadresser ble tildelt for området Feda med omegn våren 2017. Forberedende arbeid for oppsetting av navneskilt/stolper utføres avhengig av vegtype av Teknisk drift og Statens vegvesen.

Skiltene som Kvinesdal kommune skulle sette opp ligger på Teknisk drift, og de skal etter planen starte oppsetting uke 46.

Når det gjelder skiltene for SVV har de egen kontrakt med Risa som skal sette oppe skilt. Disse er i bestilling, men de kan ikke garantere at skiltene ble satt opp i år. Dette siden de allerede har startet arbeidet med oppsetting av skilt i Sirdal kommune, og ønsket å gjøre seg ferdig med dem først.
Skulle klimaet bli vanskelig (kaldt vær), kan arbeidet med skilting på Feda starte tidligere.

Prosessen med tildeling av adressenummer er noe forsinket men godt i gang også for resten av kommunen, og det påregnes kunngjøring til grunneiere på nyåret.
Etter at Fedaområdet var ferdig, gjenstod tildeling av rundt 2500 adresser. I løpet av høsten er halvparten av disse foreløpig registeret i vårt GIS-system.
Arbeidet er tidkrevende, og fortsetter for de resterende adressene. Før kunngjøring blir gjort til grunneierne, utføres kvalitetskontroll og nødvendige feilrettinger.