Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Vil du vite mer om desentralisert sykepleiestudiet?

Publisert . Sist endret . i kategorien Skole og Utdanning nyheter

sykepleier. Tegning fra pixabay.comUniversitetet i Agder inviterer til et informasjonsmøte om desentralisert sykepleiestudiet på Lister med oppstart høst 2018

Lister tilbyr desentralisert bachelorstudium i sykepleie fra høsten 2018. Regionene Setesdal, Lindesnes og Lister har fått 43 plasser på desentralisert studium. Kriteriet for opptak er bestått videregående allmennfag eller studiespesialisering.Studiet er lagt opp med forelesninger og veiledning lokalt på studiested Lister. I tillegg vil det være noen samlinger i Kristiansand hvor studentene har intensiv opplæring i enkeltemner som laboratorieøvelser etc. På disse dagene pleier studentene å kjøre sammen til Campus UiA.

Studiet gjennomføres på heltid over 3 år. Søknadsfrist er 15. april og studenten søker via UiA, men velger desentralisert og distriktsvennlig i stedet for campus.

Informasjonsmøte om desentralisert sykepleiestudiet på Lister fra høst 2018

 

Dato: 14. februar.
Tid: Kl 20:00.
Sted: Postgården i Lyngdal, Stasjonsgata 26 i 3. etg.

Alle interesserte er velkommen!

Studiekompetanse

Vurdere du å bli sykepleier, men mangler studiekompetanse? Det settes opp et eget informasjonsmøte der Karriere Lister og Lister Kompetanse informerer om muligheter til å ta studiespesialisering og fag du mangler først, og så søke seg inn til sykepleiestudiet etterpå.

Dato: 20. mars.
Tid: Kl. 13:00.
Sted: Kulturhuset i Kvinesdal.

VELKOMMEN!