Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Desentralisert sykepleiestudium i Lister - SPL18

Publisert . Sist endret . i kategorien Skole og Utdanning nyheter

sykepleier pixabayLister tilbyr desentralisert bachelorstudium i sykepleie fra høsten 2018. Regionene Setesdal, Lindesnes og Lister har fått 43 plasser på desentralisert studium. 

Kriteriet for opptak er bestått videregående allmennfag eller studiespesialisering.

Studiet er lagt opp med forelesninger og veiledning lokalt på studiested Lister. I tillegg vil det være noen samlinger i Kristiansand hvor studentene har intensiv opplæring i enkeltemner som laboratorieøvelser etc. På disse dagene pleier studentene å kjøre sammen til Campus UiA. Studiet gjennomføres på heltid over 3 år. Søknadsfrist er 15. april og studenten søker via UiA, men velger desentralisert og distriktsvennlig i stedet for campus.
Bachelor i sykepleie har ca. 50% praksis i studiet og mange kombinerer studiet med familieliv og litt jobb ved siden av. Det er krevende å gjennomføre en bachelorgrad ved universitetet, derfor anbefales det at studentene ikke ta på seg mye arbeid ved siden av.

Ved opptak har det vist seg at Lister ligger litt lavere på karaktersnittet ved opptak til studiet enn de som søker til Kristiansand. Når studentene våre har fullført, er karaktersnittet likt med Kristiansand, eller litt høyere. Dette viser at studentene i Lister er godt motiverte og har like god undervisning som «bykullet»!

Det er ønskelig med en god blanding av kvinner og menn på SPL18. Som regel er det mange kvinnelige søkere - menn oppfordres derfor spesielt å søke seg inn på bachelor i sykepleie. Om det ønskes mer informasjon, eller er spørsmål, ta gjerne kontakt med Hilde Strømme på mobil: 941 68 444 eller mail: . Det vil også bli lagt ut informasjon på Lister kompetanses nettside.

Vurdere du å bli sykepleier, men mangler generell studiekompetanse? Det kommer et eget informasjonsmøte våren 2018 som informerer om hvilke muligheter som finnes.