Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Borgerlig vigsel i Kvinesdal

Publisert . Sist endret . i kategorien Rettslige spørsmål nyheter

2 hjerter. Tegning fra pixabayFra 1. januar 2018 kan dere gifte dere borgerlig i Kvinesdal kommune. Da overføres borgerlige vigsler fra tingrettene til kommunene.
Les mer om hvordan dere skal gå fram for å gifte dere i Kvinesdal kommune og hvilke dokumenter som må fylles ut.

Skjema må sendes folkeregisteret

Prøvingsattest må innhentes hos Folkeregisteret før vigsel kan foretas.

Dere må fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Vær oppmerksom på at dersom dere ønsker prøvingsattesten sendt direkte til kommunen, må dette opplyses.

Se Folkeregisterets (Skatteetaten) informasjon om Ekteskap

Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, utsteder folkeregisteret en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder. Utenlandske statsborgere må ha lovlig opphold i Norge

Dersom du har spørsmål om dette må du henvende deg til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor

Hvordan bestiller vi vigsel i kommunen?

Bestilling av tid for vigsel kan gjøres på forhånd, men sak blir ikke opprettet før kommunen har mottatt prøvingsattesten. 

Dersom dere ikke har bedt folkeregisteret sende prøvingsattesten direkte til kommunen, må dere selv sende originalen til Kvinesdal kommune i god tid før vigselen. Kommunens adresse: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal. 

Vigselsmyndighet

I Kvinesdal kommune er det ordfører Per Sverre Kvinlaug som vil gjennomføre vigsler.
Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer for han, kan varaordfører Lena Rannestad Kloster gjennomføre vigselen. Dersom dere ikke ønsker å bli viet av en politiker, eller at tidspunktet ikke passer hverken for ordfører eller varaordfører, kan Geir Bruli som er kommunalt ansatt vie dere.

Hvor og når kan vi gifte oss ?

Borgerlige vigsler i Kvinesdal kommune tilbys onsdager, torsdager og fredager i tidsrommet kl. 1100-1400. I tillegg tilbys vigsler 1 lørdag i mai, juni, juli og august.
Borgerlige vigsler i Kvinesdal kommune skal som hovedregel finne sted i Kvinesdal rådhus eller Kvinesdal kulturhus. Dersom dere ønsker utendørsvigsel, så ta det opp når dere kontakter kommunen for å bestille vigsel, så vil vi vurdere om det er mulig å få til.

Hva koster det å gifte seg ?

For innbyggere i Kvinesdal vil vielsen være kostnadsfri innenfor ordinær vigselstid og sted. Dette gjelder også utenlandske statsborgere som ikke har bosted i Norge.

Når ingen av ektefolkene er bosatt i kommunen, eller ønsker vigsel andre steder enn i vigselslokalet gjelder følgende betalingssatser for borgerlige vigsler i Kvinesdal kommune:

  • Kr. 1.000.- for kommunens egne innbyggere og personer som fyller vilkårene for å kunne inngå ekteskap i Norge for vigsler som finner sted etter kl. 1400 og/eller på annet sted enn det ordinære tilbudet og på lørdager
  • Kr. 700 for andre enn kommunens innbyggere som finner sted innenfor det ordinære tilbudet om tid og sted.
  • Kr. 1.000 for andre enn kommunes innbyggere som finner sted etter kl. 1400 og/eller på annet sted enn det ordinære tilbudet og på lørdager.

Praktisk informasjon om vielsen

Dere har anledning til å pynte vigselslokalet med lys og blomster. Dere kan også ha kunstneriske innslag som musikk eller diktlesing under vielsen. Vennligst gi beskjed om hva dere ønsker på forhånd. Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere avtale på forhånd hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk.
For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Hvordan foregår seremonien?

ringer. Tegning fra pixabayOriginal prøvingsattest må være tilstede og paret må vise legitimasjon før seremonien starter.

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være 2 vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men ved behov kan kommunen være behjelpelig og stille med vitner.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Ordføreren, varaordføreren eller den oppnevnte kommunale ansatte står for vigselen. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når dere er erklært som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

Det er anledning til å ta bilder eller filme under og etter seremonien.

Lenker

Vigselsformular (bokmål) som leses opp under vigselen

Procedure for a civil marriage

Ekteskapsloven 

Regler for å gifte seg i utlandet på departementets nettsted